Triple X Foreningen i Danmark: mail@triple-x.dk
 
   Forsiden
   Foldere    Artikler    Historier    Links
   Bogliste
   Internationale nyheder    Forskning i Danmark
   Danmark    Udland
   Bliv medlem    Vedtægter    Bestyrelsen    Samarbejdspartnere    Kontakt    Vores folder

Samarbejdspartnere

Triple-X foreningen Danmark har kontakt til en række samarbejdspartnere. Hver af dem med hver sit specialområde, som vi som forening kan trække på og som kan give os mulighed for at støtte vore medlemmer mere bredt.

Til gengæld vil Triple-X Foreningen i Danmark formidle relevant information både til vores samarbejdspartnere og til social- og sundhedssektorene i almindelighed.


Kennedy Centret
Instituttet er et sektorforskningsinstitut under Socialministeriet. Instituttets overordnede formål er forbedring af diagnostik, rådgivning, behandling og forebyggelse af medfødte handicap, specielt mental retardering, gennem forskning og udvikling.
At afdække de basale genetiske og neurobiologiske processer bag udviklingshæmning er mål for instituttets forskning. Den opnåede viden skal sikre berørte familier den bedst mulige diagnostik og rådgivning, samt bidrage til forbedret behandling. Integration af forskning, rådgivning, behandling og psykosocial støtte er en væsentlig strategisk målsætning for instituttet.

Unique
Engelsk forening, der er ca. 10 år gammel og som i dag har mere end 3000 medlemmer med sjældne kromosomafvigelser. Foreningen er i øjeblikket finansieret af det der svarer til tips og lottomidlerne og har derfor en medarbejder ansat på fuld tid. Unique har etableret en database med sygdomsbeskrivelser på alle de kromosomafvigelser, som er repræsenteret i foreningen. Ved indmeldelse kan man få en oversigt over kontaktpersoner med samme kromosomafvigelse.

Contactgroup Triple-X Syndroom
Hollandsk forening som har lavet en hjemmeside fire forskellige sprog, som fungerer som en international platform for al forskning, møder og kongresser worldwide. Man er meget velkommen til at maile til Thea van der Velde og Ida Bakker.

© ProAtor Web design ™ All Rights Reserved